Watersysteemheffing; voldoende inzicht in kosten van ondersteunende diensten

X stelt dat de heffingsambtenaar van BsOB onvoldoende inzicht heeft gegeven in de geraamde lasten en baten van de watersysteemheffing, voor zover het betreft de kosten van de ondersteunende diensten. De rechtbank overwoog dat de heffingsambtenaar naar vermogen inzicht verschaft heeft over de kosten van de ondersteunende diensten en aannemelijk heeft gemaakt dat deze kosten terecht zijn aangemerkt als last ter zake. X heeft in hoger beroep volstaan met de herhaling van zijn stelling dat hij de gehanteerde verdeelsleutel niet kan toetsen, omdat volgens hem de onderbouwing van de omvang van de toegerekende kosten ontbreekt. Het hof kon X hierin niet volgen, omdat de heffingsambtenaar de onderbouwing van de verdeelsleutel al in de uitspraak op bezwaar heeft gegeven en bij de rechtbank nog nader heeft toegelicht. Bij een enkele herhaling van een eerdere stelling, zonder aan te geven wat in de onderbouwing ontbreekt, is geen sprake van het gemotiveerd in twijfel trekken van een kostenpost (nieuwsservice 2022, week 4). De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond met toepassing van art. 81 RO. 

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.