Cursus Kostentoerekening (e-learning & klassikaal onderwijs) - 18-04-2023

Cursusvorm
Wij hebben onze cursus Kostentoerekening in een nieuwe vorm gegoten.
Een deel van deze cursus kun je nu in je eigen tijd, voorafgaande aan de lesdag, via e-learning tot je nemen. Het gaat hierbij om basisstof die wordt aangeboden door video’s en readers. Verder staat er een klassikale bijeenkomst gepland. De e-learning en het contactonderwijs vormen samen de compleet vernieuwde cursus.
Door de nieuwe opzet heeft de docent tijdens het contactonderwijs meer tijd om lastige zaken uit te diepen, vragen te behandelen, en vooral om je te laten oefenen met bijv. opdrachten en casussen. Dat laatste is met name belangrijk voor het begrip van de materie en dus het rendement van de cursus.

Inhoud cursus
Gemeenten worden door fiscale jurisprudentie en begrotingsvoorschriften (het BBV) genoodzaakt om de kostendekkingsoverzichten van hun heffingen inzichtelijk en transparant(er) te maken. Lastig hierbij is dat fiscale voorschriften en financiële voorschriften uiteenlopen. Daarnaast heeft de Hoge Raad bepaald dat het maken van een goede kostentoerekening achteraf in een bezwaar- of beroepsprocedure niet meer mogelijk is.
Zowel burgers en bedrijven als belastingrechters staan kritisch tegenover tarieven van kostendekkende heffingen. Bij steeds meer bezwaarschriften (ook van NCNP-bedrijven) wordt de kostendekking van de heffing ter discussie gesteld. Dat betekent dat de kostentoerekening steeds vaker aan de rechter wordt voorgelegd. Het belang van een goede kostentoerekening voorafgaand aan het belastingjaar is daarmee toegenomen.
Ben jij goed op de hoogte van alle eisen omtrent toerekening van kosten? Er zijn nieuwe regels gesteld door de Commissie BBV vanuit de notitie lokale heffingen. Weet jij welke mogelijkheden deze bieden?
In deze cursus krijg je antwoorden op al je vragen over kostentoerekening en leer je de verschillende mogelijkheden en onmogelijkheden van de kostentoerekening bij diverse heffingen, zoals rioolheffing, afvalstoffenheffing, leges, begraafrechten en marktgelden.

De volgende onderwerpen zullen in elk geval worden behandeld in de cursus:
• De noodzakelijke regels van het BBV voor de heffingsambtenaar
• De noodzakelijke fiscale regels voor de financieel ambtenaar
• Specifieke kostendekkingseisen voor leges, rioolheffing, afvalstoffenheffing, marktgelden en lijkbezorgingsrechten
• Welke kosten aan de diensten toegerekend mogen worden en welke niet
• Kostentoerekening van klimaatinvesteringen
• Omgaan met ‘piek’ leges
• Gevolgen overschrijding kostendekking
• BCF-BTW

Op deze en andere onderwerpen gaan we tijdens deze cursus uitgebreid in. Aan de hand van jurisprudentie bespreken we welke kosten aan de verschillende diensten en taken kunnen worden toegerekend. Je kunt desgewenst je eigen casus inbrengen en uiteraard worden al je vragen beantwoord. Door de nieuwe opzet van de cursus is er meer gelegenheid om te oefenen, dus het rendement van de cursus is maximaal.

E-LEARNINGDEEL
De basisstof van de genoemde onderwerpen wordt behandeld in het e-learningdeel. Het e-learningdeel kan je volgen vanaf het moment dat je je aanmeldt (na onze goedkeuring). Het bestaat uit enkele filmpjes die onze docenten hebben opgenomen en deze vormen de basis voor het contactonderwijs. Ook zijn er readers en andere documenten te downloaden.

CONTACTONDERWIJS
Bij deze opleiding horen twee dagdelen contactonderwijs. In dit geval gaat dit om een klassikale lesdag op locatie in Utrecht* op 18-04-2023 van 09.00-16.00 uur. De docent gaat dan dieper in op de stof, de actuele jurisprudentie en behandelt casussen.

*Bij deelname van 3 personen of minder, houdt de ALB zich het recht voor de klassikale cursus om te zetten naar twee Teams-sessies, of een lesdag op ons kantoor in Hardinxveld-Giessendam. Een hybride vorm is hierbij ook denkbaar.

Docent
mr. Edwin Borghols, vennoot en fiscaaljuridisch adviseur bij Van den Bosch & Partners

Prijs
€ 699,00 per persoon, excl. btw.

Meer informatie & aanmelden
Meer informatie over deze cursus lees je op https://academielokalebelastingen.skills4u.nl/course/kostentoerekening/. Hier kun je je ook aanmelden.

 

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.