Cursus Leges e-learning & contactonderwijs - 23 november 2023

Cursusvorm
Wij hebben onze cursus Leges in een nieuwe vorm gegoten.
Een deel van deze cursus kun je nu in je eigen tijd, voorafgaande aan de zogenoemde contactsessies, via e-learning tot je nemen. Het gaat hierbij om basisstof die wordt aangeboden door video’s en readers. Verder staat er een klassikale lesdag gepland. De e-learning en het contactonderwijs vormen samen de compleet vernieuwde cursus.
Door de nieuwe opzet heeft de docent tijdens het contactonderwijs meer tijd om lastige zaken uit te diepen, vragen te behandelen, en vooral om je te laten oefenen met bijv. opdrachten en casussen. Dat laatste is met name belangrijk voor het begrip van de materie en dus het rendement van de cursus.

Inhoud cursus
De heffing van leges staat momenteel in grote belangstelling. Volgend jaar zal de Omgevingswet waarschijnlijk worden ingevoerd en er zijn kansen en bedreigingen. Hoe ga je om met de invoering van de Omgevingswet? Het heeft gevolgen voor zowel kostentoerekening als verordening.
Daarnaast krijgen veel gemeenten de laatste jaren met grote projecten te maken, zoals zonneweides en windturbineparken. Hoge opbrengsten maar ook meer belastingprocedures. De Commissie BBV geeft in de Notitie Lokale heffingen een aantal handreikingen hoe om te gaan met kosten voorafgaand aan indiening en vooral hoge opbrengsten van het project. Lastig daarbij is dat de fiscale voorschriften niet altijd gelijk lopen aan de financiële voorschriften.

Het BBV bepaalt dat gemeenten per paragraaf (!) van de legesverordening in de begroting inzicht moeten geven in geraamde baten en lasten, het kostendekkingspercentage, en de mate van kruissubsidiëring (ook binnen de leges omgevingsvergunning bouwactiviteiten!). Dat vereist veel inzicht voorafgaand aan het belastingjaar. De Hoge Raad heeft een arrest gewezen op grond waarvan een eenmaal opgestelde kostentoerekening niet meer mag worden gewijzigd. Alle reden om je goed te verdiepen in de leges en de kostentoerekening.

Een ander arrest van de Hoge Raad geeft gemeenten juist veel meer vrijheid in toerekening van kosten. Kortom, er gebeurt veel in de jurisprudentie. Weet jij de ins en outs daarvan?

Tijdens deze cursus gaat de docent uitgebreid in op alle aspecten van legesheffing en behandelt hij onder andere de volgende vragen:
• Hoe moet ik rekening houden met de Omgevingswet?
• Hoe kan ik omgaan met incidenteel hoge leges?
• Op welk niveau moeten de ramingen van baten en lasten inzichtelijk worden gemaakt? Kan de begrotingsadministratie hierop worden aangepast?
• Hoe kunnen er extra inkomsten worden gegenereerd door middel van leges?
• Wat behoort nog tot de bouwkosten en wat niet? Aanneemsom of NEN-norm?
• Is een verwijzing naar bouwkostennorm op de juiste wijze bekend gemaakt, zodat onverbindendheid van de bouwleges wordt voorkomen?
• Waarvoor kunnen leges worden geheven en waarvoor niet?
• Welke methodieken van kostentoerekening zijn fiscaal toegestaan? Wat is verplicht en wat is mogelijk?

Na afloop van deze cursus ben je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en risico’s op het gebied van de leges, inclusief vraagstukken van kostentoerekening.

E-LEARNINGDEEL
De basisstof van de genoemde onderwerpen wordt behandeld in het e-learningdeel. Het e-learningdeel kan je volgen vanaf het moment dat je je aanmeldt (na onze goedkeuring). Het bestaat uit enkele video’s die onze docenten hebben opgenomen en enkele readers. Dit vormt de basis voor het contactonderwijs.

CONTACTONDERWIJS
Bij deze opleiding horen twee dagdelen contactonderwijs. In dit geval gaat dit om een klassikale lesdag op locatie in Utrecht* op 23-11-2023 van 09.00-16.00 uur. De docent gaat dan dieper in op de stof, de actuele jurisprudentie en behandelt casussen.

*Bij deelname van 3 personen of minder, houdt de ALB zich het recht voor de klassikale cursus om te zetten naar een Teams-sessie, of een sessie op ons kantoor in Hardinxveld-Giessendam. Een hybride vorm is hierbij ook denkbaar.

Docent
mr. Edwin Borghols, vennoot en fiscaal-juridisch adviseur bij Van den Bosch & Partners

Prijs
€ 699,00 per persoon, excl. btw.

Meer informatie & aanmelden

Meer informatie over deze cursus lees je op https://academielokalebelastingen.skills4u.nl/course/leges/.
Hier kun je je ook aanmelden.
 

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.