Leges; het is niet aan belanghebbende om gegevens aan te dragen waarop de gemeente haar ramingen had moeten baseren

X heeft een legesaanslag ontvangen, en stelt dat de heffingsambtenaar van de gemeente Gooise Meren ook inzicht moet geven in de toegepaste ramingsmethodiek, de uitgangspunten die tot de ramingen hebben geleid, en inzicht moet geven in de afzonderlijke raming voor iedere post in de tarieventabel. Uit het in 2016 gewijzigde art. 10 BBV volgt dat gemeenten inzicht moeten geven op microniveau, aldus X. De rechtbank overweegt dat uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat de heffingsambtenaar bij het eerste uitgangspunt slechts inzicht in de ramingen moet verschaffen. De heffingsambtenaar heeft voldoende inzicht verschaft. X vindt dat er een betere methode is om de baten voor haar project te ramen. De rechtbank moet beoordelen of de gemeente op een redelijke manier tot haar ramingen is gekomen. Het is daarbij niet aan X om gegevens aan te dragen waarop de gemeente haar ramingen had moeten baseren. Het stuk waarnaar X verwijst dateert van 25 oktober, en is niet tijdig genoeg opgesteld om te kunnen meenemen voor de begroting en ramingen. In augustus is de conceptbegroting opgesteld. Het is daarna slechts in uitzonderlijke situaties nog mogelijk de begroting aan te passen.  

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.