Toezendplicht op verzoek voor alle gegevens die ten grondslag liggen aan de waarde

In geschil is of de heffingsambtenaar van de gemeente Buren art. 40 lid 2 Wet WOZ heeft geschonden door niet de grondstaffel, de KOUDV-factoren en de gegevens van de waarde-opbouw toe te zenden. Volgens het hof geldt op grond van art. 40 lid 2 Wet WOZ een toezendplicht op verzoek voor alle gegevens die ten grondslag liggen aan de waarde. De grondstaffel is al aan X gestuurd. Dat de gemachtigde later nogmaals hierom heeft verzocht en deze niet (nogmaals) is verstrekt, kan de heffingsambtenaar niet worden verweten. De andere gegevens, in ieder geval de waarde-opbouw, zijn niet aan X verzonden. Er is daarom niet aan de toezendplicht voldaan. Dat het voor de heffingsambtenaar minder eenvoudig was deze gegevens te verkrijgen omdat de systemen daarop nog niet waren ingericht, is een organisatorische keuze geweest die X niet kan worden tegengeworpen. Dat de Waarderingskamer in de bezwaarperiode nog geen taxatieverslag naar onderdelen voorschreef, doet daaraan niet af. 

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.