Cursus Actualiteiten Formeel recht (online) – 21 juni 2022

Tijdens de cursus Actualiteiten Formeel recht staat de jurisprudentie op het gebied van het formele recht centraal. De recente jurisprudentie wordt uitgebreid behandeld. Ook zal aandacht besteed worden aan de processuele en financiële risico’s van de fiscale procedures. Natuurlijk zullen ook eventuele wijzigingen in wetgeving behandeld worden. Een vast onderwerp van deze cursus is de proceskostenvergoeding.

Enkele specifieke onderwerpen die aan bod komen tijdens de aankomende cursus:

 

 • Het digitale procederen bij de Hoge Raad is inderdaad verplicht.
 • Hoe om te gaan met een ongespecificeerd bezwaar tegen de aanslag gemeentelijke belastingen.
 • De gevolgen van de coronacrisis op de afhandeling van bezwaren en beroepen. Zo vinden zittingen nu ook soms digitaal plaats via beeldbellen. Dat levert weer nieuwe vraagstukken op.
 • Het zit het met immateriële schadevergoeding indien sprake is van een niet-ontvankelijk beroep? En wat als sprake is van een zeer gering financieel belang?
 • Kan een uitspraak op bezwaar ook via de mail verstuurd worden of moet dat altijd via de post plaatsvinden. En wat als een belanghebbende of gemachtigde stukken naar een foutief e-mailadres stuurt?
 • Op de zaak betrekking hebbende stukken: wat dient ter inzage te liggen in de bezwaarfase en ingestuurd worden in een beroepsprocedure? En moeten in de bezwaarfase ook al stukken verstrekt worden als daarom verzocht wordt, of kan worden volstaan met terinzagelegging?
 • Ontwikkeling in de jurisprudentie m.b.t. de verzendtheorie bij de beoordeling van de ontvankelijkheid
 • Wanneer eindigt de redelijke termijn? Op het moment dat men uitspraak doet of nadat de uitspraak verzonden is?
 • Recente ontwikkelingen in proceskostenvergoeding:
  • horen (telefonisch of op locatie) en de wijze waarop verslag dient te worden gelegd van het horen
  • het belang van “overzichtslijsten” bij de ontvankelijkheidstoets van no cure, no pay-bureaus: de rechtspraak is niet eenduidig
  • de dubbele redelijkheidstoets: is het reëel dat men voor 0,53 cent te weinig uitgekeerde rente rechtsbijstand inroept?
  • wanneer is er sprake van één zaak voor de proceskostenvergoeding en hoe zit dat bij samenwerkingsverbanden die aanslagen opleggen namens meerdere gemeenten?
  • de gevolgen van de wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht per 1 juli 2021
  • de uitspraak van Hof Den Bosch waarbij richtsnoeren gegeven zijn voor beslissingen over proceskostenvergoedingen
 • Overige recente ontwikkelingen in de jurisprudentie

 

Het medium dat we gebruiken voor de online-cursus is Microsoft Teams.

De cursus wordt gegeven door Robert Duits (vennoot en fiscaal-juridisch adviseur bij Van den Bosch & Partners). De datum en tijden zijn als volgt:

 • 21 juni 2022 - van 13.00-15.30 uur

Meer informatie over de inhoud van de cursus vind je hier.

 

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.