Cursus Kostentoerekening (online) – 11/18 maart 2022

Zowel burgers en bedrijven als belastingrechters staan kritisch tegenover kostentoerekening bij heffingen. Gemeenten worden genoodzaakt om de kostendekkingsoverzichten van hun heffingen inzichtelijk en transparant(er) te maken. Nieuwe begrotingsvoorschriften hebben grote wijzigingen aangebracht in de manier waarop de kostendekking moet worden berekend en gepresenteerd. Lastig hierbij is dat fiscale voorschriften en financiële voorschriften uiteen lopen.

De Hoge Raad heeft in het najaar van 2019 een arrest gewezen dat een goede kostentoerekening voorafgaand aan het jaar essentieel maakt. Het maken van een goede kostentoerekening achteraf, zoals veel werd gedaan als er een belastingprocedure ontstond, is niet meer mogelijk. Daarnaast zijn er nieuwe regels vanuit de Notitie lokale heffingen van de Commissie BBV. Deze worden uitgebreid besproken.

De volgende onderwerpen zullen in elk geval worden behandeld in de cursus:

  • De noodzakelijke regels van het BBV voor de heffingsambtenaar
  • De noodzakelijke fiscale regels voor de financieel ambtenaar
  • Specifieke kostendekkingseisen voor leges, rioolheffing, afvalstoffenheffing, marktgelden en lijkbezorgingsrechten
  • Welke kosten aan de diensten toegerekend mogen worden en welke niet
  • Kostentoerekening van klimaatinvesteringen
  • Omgaan met ‘piek’ leges
  • Gevolgen overschrijding kostendekking
  • BCF-BTW

Op deze en andere vragen gaan we tijdens deze cursus uitgebreid in. Aan de hand van jurisprudentie bespreken we welke kosten aan de verschillende diensten en taken kunnen worden toegerekend. Je kunt desgewenst je eigen casus inbrengen en uiteraard worden al je vragen beantwoord. Dus het rendement van de cursus is maximaal.

De cursus wordt gegeven door Edwin Borghols (vennoot en fiscaal-juridisch adviseur bij Van den Bosch & Partners). Het medium dat we gebruiken voor de online-cursus is Microsoft Teams. De cursusdata zijn als volgt:

  • 11 maart 2022 van 09.00-12.00 uur
  • 18 maart 2022 van 09.00-12.00 uur

Meer informatie over de inhoud van de curus vind je hier.

 

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.