Cursus Rioolheffing e-learning & contactonderwijs - 16/23 mei 2024

 Inhoud cursus

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de afvoer van het hemelwater, de afvoer van huishoudelijk afvalwater, de rioleringszorg en de aanpak van problemen die verband houden met de grondwaterstand. Door deze drie taken moeten gemeenten collectieve maatregelen treffen waar iedereen direct of indirect baat bij heeft. De kosten die in het kader van deze verantwoordelijkheden worden gemaakt, kunnen verhaald worden via (een) rioolheffing(en). Daarnaast kan de rioolheffing als instrument ingezet worden in het kader van bezuinigingen.

Tijdens deze cursus behandelen we de fiscaal-juridische aspecten en de ervaringen met de rioolheffing. Ook financiële zaken – die verband houden met het kostenverhaal en kostentoerekening – zullen aan de orde komen, zoals de vorming en verwerking van (spaar)voorzieningen en reserves en de toerekening van BTW. Lastig hierbij is dat fiscale voorschriften en financiële voorschriften niet altijd gelijk zijn. Het is daarom van belang dat men goed inzicht heeft in de lasten die aan de rioolheffing toegerekend zijn.

O.a. de volgende onderwerpen zullen aan de orde komen:

  • welke kosten zijn verhaalbaar via rioolheffing?
  • moet er onderscheid gemaakt worden in percelen die alleen hemelwater afvoeren en percelen die ook afvalwater afvoeren? Of wellicht wel alle percelen, ook als geen water wordt afgevoerd?
  • de objectafbakening en de mogelijkheid om gebruik te maken van de WOZ-objectafbakening
  • wat is een rechtvaardige lastenverdeling?
  • de Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing van de VNG
  • kostenverhaal en -toerekening rioolheffing
  • de regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Natuurlijk zullen we ook ingaan op de nieuwe Notitie Lokale Heffingen van de Commissie BBV
  • hoe om te gaan met voorzieningen en reserves en BTW
  • actuele jurisprudentie.

Cursusvorm
Via onze e-learningwebsite kun je de basisstof vast tot je nemen. Verder staan er twee contactsessies gepland: een Teams-bijeenkomst en een klassikale bijeenkomst. Tijdens het contactonderwijs heeft de docent tijd om verder de diepte in te gaan qua lesstof, de meest recente jurisprudentie te behandelen en ook om te laten oefenen met bijv. opdrachten en casussen. De e-learning en het contactonderwijs vormen samen de compleet vernieuwde cursus.

E-LEARNINGDEEL
De basisstof van de genoemde onderwerpen wordt behandeld in het e-learningdeel. Het e-learningdeel kan je volgen vanaf het moment dat je je aanmeldt (na onze goedkeuring). Het bestaat uit enkele video's die onze docenten hebben opgenomen en deze vormen de basis voor het contactonderwijs. Bij dit onderdeel behoort ook een reader en de sheets die tijdens de video's worden behandeld.

CONTACTONDERWIJS
Bij deze opleiding horen twee dagdelen contactonderwijs. In dit geval gaat dit om een online Teams-sessie van 3 uur, gepland op 16-05-2024 en een sessie op locatie (Utrecht*) op 23-05-2024, in beide gevallen van 09.00-12.00 uur. De docent gaat dan dieper in op de stof, de actuele jurisprudentie en behandelt een aantal casussen. Ook zal de Modelverordening van de VNG besproken worden tijdens het contactonderwijs.

*Bij deelname van 3 personen of minder, houdt de ALB zich het recht voor de klassikale cursus om te zetten naar een Teams-sessie, of een sessie op ons kantoor in Hardinxveld-Giessendam. Een hybride vorm is hierbij ook denkbaar.

Docent
mr. Robert Duits en mr. Edwin Borghols, beiden vennoot en fiscaal-juridisch adviseur bij Van den Bosch & Partners.

Prijs
€ 699,00 per persoon, excl. btw.

Meer informatie & aanmelden
Via: https://academielokalebelastingen.skills4u.nl/course/rioolheffing/

 

 

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.