Cursus Rioolheffing (online) - 10 en 17 maart 2022

Tijdens deze online-cursus behandelen we in 2 sessies van ieder 3 uur de fiscaal-juridische aspecten en de ervaringen met de rioolheffing. Ook financiële zaken - die verband houden met het kostenverhaal en kostentoerekening – zullen aan de orde komen, zoals de vorming en verwerking van (spaar)voorzieningen en reserves en de toerekening van BTW. Lastig hierbij is dat fiscale voorschriften en financiële voorschriften niet altijd gelijk zijn. De Hoge Raad lijkt ook steeds zwaardere eisen te stellen aan bijvoorbeeld spaarbedragen die opgenomen worden i.v.m. toekomstige vervangingen of groot onderhoud. Het is daarom van belang dat men goed inzicht heeft in de lasten die aan de rioolheffing toegerekend zijn.

O.a. de volgende onderwerpen zullen aan de orde komen:

 • welke kosten zijn verhaalbaar via rioolheffing?
 • 1 of 2 twee rioolheffingen?
 • welke percelen zijn belastbaar en zijn er risico’s bij het opnemen van bepaalde vrijstellingen (bijv. garages of kerken)?
 • moet er onderscheid gemaakt worden in percelen die alleen hemelwater afvoeren en percelen die ook afvalwater afvoeren?
 • de mogelijkheid om het belastbare feit te verruimen, zodat alle percelen in de rioolheffing worden betrokken (ook indien bijvoorbeeld geen aansluiting aanwezig is of geen afvalwater wordt afgevoerd.
 • de objectafbakening en het mogelijkheid om gebruik te maken van de WOZ-objectafbakening.
 • wat is een rechtvaardige lastenverdeling (afhankelijk van de te kiezen heffingsmaatstaf, tariefdifferentiatie en de groep(en) belastingplichtigen waarvan wordt geheven)?
 • de problematiek m.b.t. de bezwaarschriften die namens woningcorporaties worden ingediend;
 • de nieuwe Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing van de VNG;
 • kostenverhaal en -toerekening rioolheffing;
 • de wijzigingen in de toerekening van de kosten (bijvoorbeeld rente en overhead) aan de rioolheffing, die het gevolg zijn van de vernieuwing van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Natuurlijk zullen we ook ingaan op de nieuwe Notitie Lokale Heffingen van de Commissie BBV;
 • hoe om te gaan met voorzieningen en reserves;
 • BTW-aspecten;
 • actuele jurisprudentie.

--------------------

Het medium dat we gebruiken voor de online-cursus is Microsoft Teams.

Docent: Robert Duits, vennoot en fiscaal-juridisch adviseur bij Van den Bosch & Partners

De cursusdata zijn als volgt:

 • 10 maart 2022 - van 09.00-12.00 uur
 • 17 maart 2022 - van 09.00-12.00 uur

Meer informatie over de inhoud van de cursus vind je hier.

 

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.