Cursus BAG-basis voor WOZ (online) – 6 / 12 / 19 april 2021

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is van grote betekenis voor het gegevensbeheer van de WOZ. De verplichting de taxaties van woningen te gaan baseren op de gebruiksoppervlakte onderstreept het belang van de relatie tussen BAG en WOZ. Maar ook de toekomstige ontwikkelingen "WOZ-geometrie" en "Samenhangende objectenregistratie" benadrukken de sterkte binding tussen BAG en WOZ.

Voor het gegevensbeheer van de WOZ is basiskennis van de BAG essentieel. Tijdens deze cursus zoeken we vanuit de theorie aansluiting bij de lokale praktijk, waarbij we stil staan bij de BAG- en de WOZ-afbakening. Vervolgens komen het beheren van de BAG-WOZ koppeling, het Beoordelingsprotocol BAG van de Waarderingskamer en het wijzigen van de WOZ-gegevens als gevolg van BAG-mutaties en de toekomstige ontwikkelingen aan bod.

De onderwerpen die aan de orde komen en die met praktijkvoorbeelden worden toegelicht zijn:

 • Stelsel van basisregistraties
 • BAG-wetgeving en BAG-afbakening
 • BAG: is het wel of geen object?
 • Objectafstemming met de WOZ
 • WOZ-deelobjecten relateren aan de BAG
 • Toekomstige ontwikkelingen
  • invoering WOZ-geometrie
  • samenhangende objectenregistratie
 • Procesbeheersing aan WOZ- en BAG-zijde
 • Wijzigen WOZ-gegevens als gevolg van BAG-mutaties

Uiteraard is er bij elk onderwerp gelegenheid om vragen te stellen en voorbeelden uit eigen ervaring te delen.

---

Inmiddels hebben we de nodige ervaring opgedaan met het geven van online cursussen. Dat blijkt goed te werken en te voorzien in een duidelijke behoefte. We hebben daarom besloten om onze reguliere cursus in online-vorm aan te bieden via Microsoft Teams

De cursus wordt gegeven door Piet Bervoets (directeur Bervoets Advies), al jaren onze docent op het vakgebied van de WOZ en de BAG. De data en tijden zijn als volgt:

 • 6 april 2021 - van 09.30-11.30 uur
 • 12 april 2021 - van 09.30-11.30 uur
 • 19 april 2021 – van 09.30-11.30 uur

Meer informatie over de inhoud van de cursus vind je hier.

 

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.