Cursus Verdieping WOZ-processen (online) – 6 / 12 / 19 april 2021

Een groot aantal recente en toekomstige ontwikkelingen vraagt een substantiële aanpassing van het beheer van de WOZ- en belastingadministraties.

Een belangrijk deel van de ontwikkelingen is opgenomen in de LangeTermijnAgenda Belastingen van de LVLB, zoals:

 • Naar een samenhangende objectenregistratie
 • Modelmatig waarderen woningen
 • Doorontwikkeling van MijnOverheid
 • Knoop
 • Common Ground
 • Roadmap Landelijke Voorziening WOZ
 • Waarderen op basis van oppervlakte in plaats van inhoud

In aanvulling hierop besteden we aandacht aan:

 • WOZ-geometrie
  • De WOZ-geometrie is een verplichting in de Basisregistratie WOZ en de invoering heeft veel impact op het WOZ-proces. Door goede WOZ-geometrie worden de koppelingen WOZ-BAG en WOZ-Kadaster een volledig geautomatiseerd proces met een hogere kwaliteit.
 • Kwaliteitscontroles
  • De Zelfevaluaties in het WOZ-proces
  • e Beoordelingsprotocollen

In deze cursus vertalen we deze ontwikkelingen naar de praktijk, waarbij we uitgebreid aandacht besteden aan de procesbeschrijvingen, de inrichting en planning van de werkprocessen, de meerjarenplanning, de kwaliteitsbewaking, maar ook aan efficiency en kostenbesparing, en aan begroting en budget.

Doelstelling is een efficiënte/kostenbewuste overheid, waarbij de burger centraal staat.

--

De cursus wordt gegeven door Piet bervoets (Bervoets Advies). De data en tijden zijn als volgt:

 • 6 april 2021 - van 13.00-15.00 uur
 • 12 april 2021 - van 13.00-15.00 uur
 • 19 april 2021 – van 13.00-15.00 uur

Meer informatie over de inhoud van de cursus vind je hier. Hier kun je je ook aanmelden.
 

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.