Cursus Wob-verzoeken en zaakstukken (online) – 16 en 23 november 2021

 

Deze cursus behandelt twee hoofdonderwerpen: hoe om te gaan met Wob-verzoeken, en hoe om te gaan met de op de zaak betrekking hebbende stukken.

 

Wob-verzoeken
Regelmatig worden afdelingen Belastingen geconfronteerd met verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Op die verzoeken moet worden besloten, en afhankelijk van de beslissing moeten gegevens worden verstrekt. Maar hoe herken je een Wob-verzoek? Of is het een verzoek om op de zaak betrekking hebbende stukken? Of toch een ander soort verzoek? Een beroep op de Wob wordt, soms bewust, niet altijd duidelijk aangegeven.

Daarbij komen ook de volgende vragen aan bod:

  • Welke informatie moet worden verstrekt, welke informatie mag niet worden verstrekt?
  • Voor sommige categorieën informatie geldt bij het verstrekken een belangenafweging, voor andere categorieën weer niet. Hoe zit dat?
  • Welk bestuursorgaan moet de informatie verstrekken?
  • In wat voor vorm kan ik informatie verstrekken?
  • Moet je alle informatie verstrekken, ook al kost het enorm veel tijd om alles op te zoeken?
  • Welke gronden zijn er om informatie te weigeren?
  • Hoe is de verhouding tussen de Wob en art. 40 Wet WOZ inzake gegevensverstrekking op verzoek, en art. 67 AWR inzake de geheimhoudingsplicht?

Zaakstukken
Daarnaast geldt in procedures de verplichting om de op de zaak betrekking hebbende stukken te verstrekken. Dat is een ruime verplichting. Maar hoe ver reikt die precies, en wat zijn de gevolgen van het niet voldoen hieraan?

 

--

De cursus wordt gegeven via Teams door Arnaud Bruijns (vennoot en fiscaal-juridisch adviseur bij Van den Bosch & Partners). De data en tijden zijn als volgt:

  • 16 november 2021 - van 09.30-11.30 uur
  • 23 november 2021 - van 09.30-11.30 uur

Meer informatie over de inhoud van de cursus vind je hier. 

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.