Cursus Leges (online) – 9/16 juni 2022

 

De heffing van leges staat momenteel in grote belangstelling. Volgend jaar moet de Omgevingswet worden ingevoerd en er zijn kansen en bedreigingen. Hoe ga je als verantwoordelijke voor belastingen om met de invoering van de Omgevingswet? Het heeft gevolgen voor zowel kostentoerekening als verordening.

Daarnaast krijgen veel gemeenten de laatste jaren met grote projecten te maken, zoals zonneweides en windturbineparken. Hoge opbrengsten maar ook meer belastingprocedures. De Commissie BBV geeft in de Notitie Lokale heffingen een aantal handreikingen hoe om te gaan met kosten voorafgaand aan indiening en vooral hoge opbrengsten van het project.

 

De Hoge Raad heeft in het najaar van 2019 een arrest gewezen dat een goede kostentoerekening voorafgaand aan het jaar essentieel maakt. Een ander arrest geeft gemeenten juist veel meer vrijheid in toerekening van kosten. Kortom, er gebeurt veel in de jurisprudentie.

Daarnaast bepaalt het gewijzigde BBV dat gemeente per hoofdstuk (!) van de legesverordening inzicht moeten geven in geraamde baten en lasten, het kostendekkingspercentage, en de mate van kruissubsidiëring (ook binnen de leges omgevingsvergunning bouwactiviteiten!). Alle reden om je goed te verdiepen in de leges en de kostentoerekening.

Tijdens deze cursus gaat de docent uitgebreid in op alle aspecten van legesheffing en behandelt hij onder andere de volgende vragen:

 

 • Hoe moet ik voor het jaar 2023 rekening houden met de Omgevingswet?
 • Hoe moet ik omgaan met incidenteel hoge leges?
 • Op welk niveau moeten de ramingen van baten en lasten inzichtelijk worden gemaakt? Kan de begrotingsadministratie hierop worden aangepast?
 • Hoe kunnen er extra inkomsten worden gegenereerd door middel van leges?
 • Wat behoort nog tot de bouwkosten en wat niet? Aanneemsom of NEN-norm?
 • Is een verwijzing naar bouwkostennorm op de juiste wijze bekend gemaakt, zodat onverbindendheid van de bouwleges wordt voorkomen?
 • Waarvoor kunnen leges worden geheven en waarvoor niet?
 • Welke methodieken van kostentoerekening zijn fiscaal toegestaan? Wat is verplicht en wat is mogelijk?
 • Welke aanpassingen moet ik doen in het kader van de nieuwe BBV-regels?

 

Na afloop van deze online cursus ben je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en risico’s op het gebied van de leges, inclusief vraagstukken van kostentoerekening.

 

-----

We bieden deze cursus via Microsoft Teams.
Hij wordt gegeven door mr. E.G. (Edwin) Borghols, vennoot en fiscaal-juridisch adviseur bij Van den Bosch & Partners.

Data: (2 sessies van 3 uur)

 • 09-06-2022 – 13.00-16.00 uur
 • 16-06-2022 – 13.00-16.00 uur

Meer informatie over de inhoud van de cursus lees je hier.

 

 

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.