Cursus Kennismaking gemeentelijke heffingen (online) - 16 november 2020

In deze cursus word je geïnformeerd over de hoofdlijnen van de diverse gemeentelijke heffingen. De (on)mogelijkheden van alle gemeentelijke heffingen worden kort besproken. Ook wordt het verschil tussen belastingen en rechten (retributies) toegelicht.
We starten met een inleiding in het belastingrecht. Daarna staan we stil bij het proces van de belastingheffing. Vervolgens komen de volgende heffingen in hoofdlijnen aan bod:

 • Onroerende-zaakbelastingen
 • Roerende-zaakbelastingen
 • Baatbelasting
 • Forensenbelasting
 • Toeristenbelasting
 • Parkeerbelastingen
 • Hondenbelasting
 • Reclamebelasting
 • Precariobelasting
 • Rioolheffing
 • Afvalstoffenheffing
 • Reinigingsrechten
 • Leges
 • Ondernemersfondsen/BIZ

Na afloop heb je inzicht in de wettelijke basis van de gemeentelijke heffingen en de beleidsmatige vrijheden die gemeenten hebben bij hun heffingen. Ook ben je op de hoogte van de belangrijkste actuele ontwikkelingen en jurisprudentie op dit terrein. De cursus is bijzonder geschikt als basis voor nadere studie en verdieping.

De cursus wordt gegeven door Piet Bervoets (directeur Bervoets Advies). Het medium dat we gebruiken voor de online-cursus is Microsoft Teams. De cursusdatum is als volgt:

 • 16 november 2020 - van 09.30-12.00 uur

Meer informatie ober de inhoud van de cursus vind je hier.

Terug naar kennisbank

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.