• Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
  Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
 • Voor iedereen bij de lokale overheid.
  Voor iedereen bij de lokale overheid.
 • Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Complex vraagstuk? Wij zetten door.
  Complex vraagstuk? Wij zetten door.
 • Een team, meerdere specialisten.
  Een team, meerdere specialisten.

Grondwaterheffing


Grondwaterheffing is de provinciale milieuheffing op het onttrekken van grondwater, waar zowel gemeenten als waterschappen mee te maken krijgen. Voor iedere onttrekking van grondwater die een geringe omvang overstijgt, wordt de provinciale belasting geheven. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld bronbemalingen voor bouw- en renovatieprojecten, of het verversen van zwembaden. Het niet nakomen van de verplichtingen leidt tot naheffingsaanslagen en boetes.

Daarnaast is er een provinciale heffing voor de onttrekking van grondwater in grondwaterbeschermingsgebieden. Deze wordt geheven om schadevergoedingen te kunnen betalen aan inrichtingen die schade lijden door de regels die in een grondwaterbeschermingsgebied gelden.

Advies nodig?
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze adviseurs.