• Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
  Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
 • Voor iedereen bij de lokale overheid.
  Voor iedereen bij de lokale overheid.
 • Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Complex vraagstuk? Wij zetten door.
  Complex vraagstuk? Wij zetten door.
 • Een team, meerdere specialisten.
  Een team, meerdere specialisten.

Woninggebonden financiering: geen profijt van de baatbelasting!


Er zijn vele ideeën over gebouwgebonden financiering in het kader van de energietransitie in omloop. De meeste daarvan zijn niet fiscaal van aard. Zo is er Bodemwende, een initiatief gebaseerd op erfpacht, en het initiatief Euro Pace, de Europese tegenhanger van een Amerikaans fiscaal initiatief. Daarnaast zijn door diverse gemeenten al privaatrechtelijke vormen geïntroduceerd. Tegen iedere vorm worden echter bezwaren ingebracht en het lijkt er op dat deze vormen niet op korte termijn op grote schaal zullen worden ingezet...
Lees hier het hele artikel van Edwin Borghols op Linkedin.