• Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
  Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
 • Voor iedereen bij de lokale overheid.
  Voor iedereen bij de lokale overheid.
 • Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Complex vraagstuk? Wij zetten door.
  Complex vraagstuk? Wij zetten door.
 • Een team, meerdere specialisten.
  Een team, meerdere specialisten.

Waterschapsbelastingen

Waterschappen die wegen beheren, kunnen de kosten daarvan financieren via een wegenheffing. De structuur van een wegenheffing lijkt veel op die van een watersysteemheffing, maar daarvan kan worden afg
Met de watersysteemheffing bekostigen waterschappen het watersysteembeheer. De watersysteemheffing wordt geheven van: de gebruikers van woonruimten (ingezetenen); de eigenaren van gebouwde onroerende
Waterschappen heffen verontreinigingsheffing voor ‘directe lozingen’. Dat wil zeggen dat het afvalwater direct vanuit een woon- of bedrijfsruimte op oppervlaktewater wordt geloosd. Dus nie
Met de opbrengst van de zuiveringsheffing financieren waterschappen de kosten van het zuiveringsbeheer. Waterschappen heffen de zuiveringsheffing vooral van gebruikers van woon- en bedrijfsruimten die