• Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
  Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
 • Voor iedereen bij de lokale overheid.
  Voor iedereen bij de lokale overheid.
 • Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Complex vraagstuk? Wij zetten door.
  Complex vraagstuk? Wij zetten door.
 • Een team, meerdere specialisten.
  Een team, meerdere specialisten.

Provinciale belastingen

Grondwaterheffing is de provinciale milieuheffing op het onttrekken van grondwater, waar zowel gemeenten als waterschappen mee te maken krijgen. Voor iedere onttrekking van grondwater die een geringe
Gemeenten die houders van stortplaatsen zijn, krijgen te maken met de Nazorgheffing gesloten stortplaatsen. Deze provinciale heffing wordt geheven gedurende de tijd dat de stortplaats geopend is. Deze
Gemeenten zijn belastingplichtig voor de energiebelasting, opgelegd door de Rijksbelastingdienst. De energiebelasting wordt geheven over aardgas en elektriciteit volgens de objectafbakening van de Wet