• Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
  Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
 • Voor iedereen bij de lokale overheid.
  Voor iedereen bij de lokale overheid.
 • Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Complex vraagstuk? Wij zetten door.
  Complex vraagstuk? Wij zetten door.
 • Een team, meerdere specialisten.
  Een team, meerdere specialisten.

(Brede) Rioolheffing


Sinds 1 januari 2010 is de brede rioolheffing ingevoerd. Hiermee is het voormalige rioolrecht, een retributie, vervangen door de verbrede rioolheffing, een belasting met een bestemmingskarakter. Met de brede rioolheffing kunnen alle gemeentelijke watertaken, zoals de klassieke rioleringstaak, maar ook de hemelwatertaak en de grondwatertaak, bekostigd worden.

Welke kosten zijn verhaalbaar via de brede rioolheffing?
Met het verkrijgen van nieuwe zorgplichten (grondwaterzorg) en verbreding van de de bestaande zorgplichten, kunnen bepaalde kosten worden verhaald via de brede rioolheffing die niet verhaalbaar waren via het rioolrecht. Uitgangspunt blijft echter een maximale kostendekkendheid van 100%. De vraag welke kosten kosten wel en welke kosten niet verhaalbaar zijn, is dus zeer relevant. Veel vakafdelingen hebben geen inzicht in de (on)mogelijkheden van de fiscale kostentoerekening, zodat hier verborgen risico’s liggen.

Eén of twee rioolheffingen?
Gemeenten kunnen één rioolheffing invoeren ter bekostiging van alle taken, of twee afzonderlijke rioolheffingen voor:

 • de afvalwaterzorg;
 • de hemelwaterzorg en de grondwaterzorg.

Beide opties hebben voor- en nadelen.

Rechtvaardige lastenverdeling
De verwachting is dat rioolheffingen sterk zullen blijven stijgen. De lastendrukverdeling wordt bepaald door de te kiezen voor heffingsmaatstaf, tariefdifferentiatie en de groep(en) belastingplichtigen waarvan wordt geheven. De keuzemogelijkheden zijn groot:

 • De rioolheffingen (als één of als twee heffingen) kunnen worden geheven van alleen gebruikers, alleen eigenaren of van beiden;
 • Bij de brede rioolheffing toelaatbare heffingsmaatstaven zijn bijvoorbeeld een vast bedrag, het waterverbruik, de WOZ-waarde en de oppervlakte. Maar niet elke heffingsmaatstaf is toelaatbaar of geëigend voor elk type rioolheffing;
 • De mogelijkheid van tariefdifferentiaties tussen bijvoorbeeld woningen en niet-woningen.

De combinaties van de in de heffing te betrekken belastingplichtigen, heffingsmaatstaven en tariefdifferentiaties kennen dan ook vele mogelijkheden voor het sturen van de verdeling van de lastendruk.

Deze vragen kunnen van belang zijn bij de brede rioolheffing:

 • Welke kosten zijn verhaalbaar via de brede rioolheffing?
 • Betreft het één of twee rioolheffingen?
 • Welke objecten/percelen zijn belastbaar?
 • Wie zijn belastingplichtig: eigenaren, gebruikers of beiden?

Advies nodig?
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze adviseurs.