• Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
  Juridisch onderbouwd, praktisch uitvoerbaar.
 • Voor iedereen bij de lokale overheid.
  Voor iedereen bij de lokale overheid.
 • Onze kennis is uw voordeel!
  Onze kennis is uw voordeel!
 • Complex vraagstuk? Wij zetten door.
  Complex vraagstuk? Wij zetten door.
 • Een team, meerdere specialisten.
  Een team, meerdere specialisten.

Nieuws

Samenwerking Van den Bosch & Partners en Tauw bij inventarisatie vrijstelling voor waterverdedigingswerken bij dijkwoningen

De Waarderingskamer heeft in een brief de WOZ-uitvoeringsorganisaties opgedragen om vanaf de WOZ-waardering voor 2018 bij dijkwoningen rekening te houden met de vrijstelling voor waterverdedigingswerken. Aanleiding hiervoor is het arrest van de Hoge Raad van 4 maart 2016 waaruit blijkt dat bij WOZ-objecten gelegen op waterverdedigingswerken een gedeelte ervan onder de vrijstelling valt. Volgens de meest recente jurisprudentie gaat het hierbij om het gedeelte dat tot het waterstaatswerk zelf behoort. Per WOZ-object dient daartoe te worden bepaald welk gedeelte onder de vrijstelling valt en bij de waardering buiten aanmerking moet blijven. Met behulp van de keur, leggerkaarten en GIS-bestanden kan dit grotendeels geautomatiseerd.

Van den Bosch & Partners en Tauw kunnen dit voor u verzorgen. Zij hebben hiervoor de noodzakelijke juridische en GIS-kennis gebundeld. Het resultaat is een rapportage die per kadastraal perceel de vrijgestelde oppervlakte in vierkante meters weergeeft. Als u de inventarisatie zelf doet, kunt u ook voor advies en ondersteuning bij ons terecht.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jennifer Lanser via 0184-490149 of j.lanser@vandenbosch-partners.nl.

Stukken Gemeente- en Waterschapscongres 2016

Op 3 november vond ons jaarlijkse Gemeente- en Waterschapscongres plaats dat wij organiseerden met onze dochteronderneming de Academie Lokale Belastingen. De documenten die voor dit congres zijn aangeleverd (cv’s en presentaties) zijn niet meer via deze website beschikbaar. U kunt ze nog wel via e-mail bij ons op te vragen. Ons mailadres is info@vandenbosch-partners.nl.

Veranderingen in onze organisatie

Op 15 september hebben wij via een mailing aan onze relaties kenbaar gemaakt dat er een en ander gaat veranderen binnen onze organisatie. Peter van den Bosch zal per 1 april 2017 een andere uitdaging aangaan en onze senior adviseurs Arnaud Bruijns en Robert Duits zullen per die datum toetreden als vennoot. Onder onze vertrouwde naam blijven wij u ook na die datum voorzien van kwalitatief hoogwaardig advies. Het bericht zoals dat is uitgegaan naar onze relaties, vindt u hieronder terug. Bij vragen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Brief afscheid Peter & toetreding nieuwe vennoten 15-09-2016

160915-brief-afscheid-peter-toetreding-nw-vennoten-page-001

 

Gemeente- en Waterschapscongres 03-11

Op 3 november organiseren wij, samen met onze dochteronderneming de Academie Lokale Belastingen, ons jaarlijkse congres over lokale heffingen. Tot 14.30 uur worden de presentaties over actuele ontwikkelingen in de gemeentelijke – en waterschapsheffingen in aparte zalen aangeboden. Na 14.30 uur zijn er nog twee onderwerpen die plenair behandeld worden, omdat ze voor beide partijen interessant zijn.

Voor het programma verwijzen wij u naar de website van de ALB, of deze PDF.

Programma Gemeente- en Waterschapscongres 03-11-2016

Congrespagina website Academie Lokale Belastingen

programma-gemeente-en-waterschapscongres-03-11-2016-page-001programma-gemeente-en-waterschapscongres-03-11-2016-page-002